انسان ها موجودات و مخلوقات بصری هستند – بسیار هم بصری هستند، یعنی به ظاهر خیلی اهمیت می دهند در حقیقت رنگ ها بیشتر از آنچه فکر می کنیم، در انتخاب محصولاتی که می خریم تاثیرگذار هستند. به همین دلیل است که شرکت ها رنگ های چیزهای مختلف را نظیر تبلیغات، بنرهای تبلیغاتی و دکمه های Call to action را تست و بررسی می کنند تا رنگی را انتخاب کنند که بیشترین تاثیر را بر مخاطبان می گذارد. به عبارت دیگر، بدون اینکه تغییری در سایر اجزای صفحه بجز رنگ فراخوانی برای اقدام (call to action)  داشته باشیم، نرخ تبدیل را تغییر داده ایم. این همان قدرت روانشناسی رنگ در بازاریابی است. در این مقاله به معرفی بخش هایی در بازاریابی که روانشناسی رنگ در آن ایفای نقش میکند، می پردازیم.

روانشناسی رنگ چیست؟

روانشناسی رنگ حوزه ای از تحقیقات است و به این موضوع نگاه می کند که چگونه رنگ، رفتارها و تصمیم گیری افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. زمانی که در بازاریابی مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان مثال، رنگ های مختلف می توانند به طرقی که همیشه هم آشکار و ملموس نیست بر ادراک خریدار از یک برند اثر بگذارند ، از قبیل اینکه چگونه یک رنگ خاص می تواند ذائقه را تحریک کند. با نگاهی به اینفوگرافیک زیر، درباره اینکه رنگ ها چگونه عواطف مصرف کننده و تصمیم خرید او را تحت تأثیر قرار می دهند بیشتر یاد خواهید گرفت و دلیل اینکه چرا برندهای خاص از رنگ های ویژهای در لوگوی خود استفاده می کنند را نیز خواهید دانست.

روانشناسی رنگ ها

با تشکر از بیلاود مارکتینگ