تبلیغات چیست

اصول و مبانی مدیریت تبلیغات

در این مقاله خواهیم آموخت که اصول و مبانی در مدیریت تبلیغات چیست . تخصص در مدیریت تبلیغات به این علت که می‌تواند به صورت مستقیم بر فروش و درآمد و سود شرکت‌ها تاثیر بگذارد، همواره تخصصی ارزشمند بوده و زمینه‌های شغلی گسترده و متنوعی را برای علاقه‌مندان به این حوزه ایجاد کرده است و به این دلیل بهتر است بدانیم تبلیغات چیست .

تبلیغات چیست ؟

تبلیغات عبارت است از ارتباط غیر شخصی درباره یک سازمان محصول خدمت یا ایده همراه با هزینه هایی که دارای حمایت کننده مشخص است.

تبلیغات به معنی رساندن پیام شناساندن امری به دیگران یا امری را خوب یا بد جلوه دادن.

تبلیغات پیام های دیداری و گفتاری را شامل می شود که برای ترویج عقیده یا محصولی از طرف یک منبع به وسیله کانال های تبلیغی به گروه‌های خاص یا کل جامعه منتقل می شود و در ازای آن پول پرداخت می شود. ولی با فهمیدن تعریف تبلیغات به طور کامل نمیتوانیم بفهمیم که واقعا تبلیغات چیست 

برای درک بهتر کمپین تبلیغاتی و پاسخ به سوال تبلیغات چیست، باید به خاطر داشته باشیم که خود مفهوم مدیریت تبلیغات، پایه‌های مشخصی دارد که در قالب‌های مختلف مورد بحث قرار گرفته است.

برای درک سوال تبلیغات چیست بهتر است از مدل معروف ۵M در مدیریت تبلیغات استفاده کنیم. شاید یکی از مدلهای ساده که تصویر خوبی از تبلیغات ارائه می‌دهد مدل ۵M مدیریت تبلیغات باشد. به این پنج واژه توجه کنید:

مدل ۵M برنامه ریزی تبلیغات

Mission (ماموریت) – Money (پول و بودجه) – Message (پیام) – Media (رسانه مورد استفاده) – Measurement (ارزیابی اثربخشی تبلیغات)

 • Mission (هدف) : اهداف کدامند ؟

 • Money (پول) : چه مقدار پول می توان برایاین کاراختصاص داد ؟

 • Message (پیام) : چه پیامی فرستاده شود ؟

 • Media (رسانه) : از چه وسیله ارتباطی استفاده شود ؟

 • Measurement (ارزیابی ) : نتایج را چگونه می توان ارزیابی کرد ؟

آل رایس و جک تروت در کتاب ۲۲ اصل فنا پذیر برندینگ در اصل تبلیغات بیان می کند:

پس از تولد برند، تبلیغات ضامن سلامتی برند خواهد بود

تبلیغات چیست

به نظر شما هدف از تبلیغات چیست ؟

اهداف در تبلیغات چیست ؟

برای پاسخ به سوال تبلیغات چیست باید قبل از هرچیز هدف و مقصد تبلیغات را مشخص کنیم.

۱- اهداف تبلیغات – اطلاع رسانی

 • آگاه کردن مشتری از محصول جدید

   اهداف تبلیغات در مدیریت تبلیغاتاهداف تبلیغات در مدیریت تبلیغات

 • پیشنهاد استفاده جدید از محصول فعلی (موارد استفاده جدید یک کالا)

 • آگاه کردن مشتری از قیمتهای جدید محصول

 • آگاهی به مشتری درباره طرز کار محصول

 • توصیف و تشریح خدمات موجود برای محصول

 • تصحیح برداشتهای غلط مشتریان

 • کاهش ترس مشتریان

 • ایجاد تصویر مناسب برای شرکت

 

۲- اهداف تبلیغات – ترغیبی

 • ایجاد ترجیحات نسبت محصولات و خدمات شرکت در نزد مشتریان

 • تشویق و ترغیب مشتری برای خرید محصولات شرکت به جای رقبا

 • تغییر و تصحیح ادراک مشتری نسبت به ویژگی های محصول

 • تشویق مشتری برای اتخاذ تصمیمات فوری در خرید محصول

 • تشویق مشتری برای برقراری تماس تلفنی با بخش فروش و بازاریابی شرکت

۳- اهداف تبلیغات – یادآوری کننده

 • یادآوری کردن به مشتری نسبت به اینکه ممکن است محصول و خدمات در آینده مورد نیاز باشد.

 • یادآوری کردن مشتری نسبت به اینکه محصولات و خدمات را باید از کجا خریداری نماید.

 • یادآوری کردن محصول در ذهن مشتری در زمانی که محصول خارج از فصل استفاده باشد.

 • حفظ و نگهداری جایگاه محصول در ذهن مشتری

 اهداف تبلیغات در مدیریت تبلیغات
اهداف تبلیغات چیست

دیگر اهداف تبلیغات چیست ؟

 • اهداف برند سازی

 • اهداف فروش

 • اهداف میانی

 • اهداف نهایی

 • دریافت بروشور

 • سواری آزمایشی

 • دیده شدن تعداد ویدئو

 • حضور در محل (پاخور)

بودجه بندی در تبلیغات چیست ؟

یکی از تصمیمات مهم در مدیریت تبلیغات برند، تعیین بودجه و سرمایه ای است که برای تامین هزینه های لازم تخصیص داده می شود. هر تبلیغاتچی باید بداند که بودجه بندی در تبلیغات چیست .

اگرچه از نظر حسابداری در صورت های مالی مخارج تبلیغات به عنوان هزینه دیده می شود اما از نگاه بازاریابی، مخارج تبلیغات نوعی سرمایه گذاری است که به رشد و توسعه شرکت از طریق افزایش اقبال جامعه به محصولات و برند شرکت کمک می کند. برای تعیین بودجه تبلیغات چند روش قابل استفاده استفاده در زیر اشاره می شود.

 • در حد استطاعت

 • درصدی از تولید هر واحد محصول

 • روش درصدی از فروش

 • روش برابری با رقبا

 • روش هدف و انجام کار

عوامل موثر در بودجه بندی تبلیغات چیست ؟

 • مرحله ای از عمر که کالا در آن قرار دارد

   تبلیغات چیستعمر محصولات در تبلیغات چیست

 • سهم بازار کالا و پایگاه مصرف کننده

 • میزان رقابت و شلوغی بازار

 • فراوانی تبلیغات

 • جانشین پذیری کالا

 • خصوصیات سازمانی

 

 

 

 

چرخه پذیرندگان محصول در تبلیغات چیست
چرخه پذیرندگان محصول

پیام در تبلیغات چیست ؟

 

پیام موفق در تبلیغ مزدا
پیام موفق در تبلیغ مزدا

کسی که خود را متخصص در زمینه مدیریت تبلیغات می‌داند، می‌تواند (یا ادعا دارد که می‌تواند) یک پیام مشخص را با کمترین هزینه‌ به بیشترین سهم از جامعه مخاطبان هدف برساند. هر تبلیغاتچی باید بداند که هدف از تبلیغات چیست . تا زمانی که ندانیم پیام تبلیغات چیست ، صحبت کردن از تبلیغات و کمپین تبلیغاتی معنای چندانی نخواهد داشت و مسئله‌ی مدیریت تبلیغات، از جمله مسائلی است که نمی‌توان آن را از انتها به ابتدا حل کرد.

 

انواع جاذبه در پیام های تبلیغات چیست

متین خان، جاذبه های تبلیغاتی را به دو دسته محصول محور و مصرف کننده محور تقسیم می کند.

بلیچ و بلچ جاذبه های تبلیغاتی را به ۴ دسته کلی، منطقی، عاطفی، ترغیب کننده، یادآوری کننده تقسیم می کند.

طبقهزیرطبقهمفهوممولفه
 

 

 

 

منطقی

ویژگیارائه اطلاعات در مورد ویژگی ها و مشخصه های مهم کالا یا خدماتویژگی
مزایای رقابتیمقایسه مستقیم یا غیر مستقیم با سایر برندهامزایای رقابتی
قیمتپیشنهاد قیمت مناسبقیمت
خبربیان خبر یا اطلاعیه ایی در مورد کالا، خدمات یا شرکت و آگاه کردن مشتریان از تغییران عمده و بهبود محصولاتخبر
محبوبیتبرجسته کردن محبوبیت یک محصول با اشاره به تعداد مصرف کنندگان آن، تعداد متخصصانی که آن را توصیه می کنند و یا جایگاه پیشرو آن محصولمحبوبیت
 

احساسی

شخصیبه تصویر کشیدن نیاز روان شناختی مصرف کننده برای خرید محصول و یا تجربه احساسی فردی در اثر مصرف یک کالا و خدمتلذت، اندوه، خوباوری، موفقیت، همدلی، عشق، ترس، امنیت، جاه طلبی، هیجان، خاطرات، غرور طنز، وقوع آرزوها
اجتماعیبه تصویر کشیدن نیاز اجتماعی مشتری برای خرید محصول و یا تجربه احساسی اجتماعی در اثر مصرف کالا/خدمتوجهه، احترام، مشارکت، خجالت، تعلق، مقبولیت، عدم مقبولیت
یادآوری کنندهایجاد آگاهی نسبت به یک برند و یا قرار دادن برند در معرض دید مشتریانیادآوری کننده
ترغیب کننده ایجاد کنجکاوی، علاقه و یا هیجان نسبت به یک برند با صحبت کردن در مورد محصول بدو نشان دادن آنترغیب کننده
 

عوامل مهم در انتخاب جاذبه های تبلیغات چیست ؟

در زیر به ۴ مورد از مهمترین این عوامل اشاره می شود:

 • ویژگی های بازار هدف

 • ویژگی محصول

 • هویت برند

 • قوانین و مقررات

 

سبک اجرای تبلیغات چیست ؟

اثربخشی یک پیام نه فقط به اینکه چه گفته می شود، بلکه به چگونه گفتن هم یستگی دارد. بلچ و بلچ شیوه اجرا را«روشی که یک جاذبه به یک پیام تبدیل می شود» تعریف می کند. هر تبلیغاتچی باید بداند انواع سبک اجرا تبلیغات چیست و برای خود سبک منحصر به فردی را انتخاب کند.

سبک اجرا بازتاب الگوهای ارتباطی فرهنگ هاست گه با توجه به کاربرد نشانه های بصری و شفاهی متغیر است.

شیوه اجراشرح

فروش مستقیم

ارائه مستقیم اطلاعات درباره یک کالا یا خدمت

شواهد علمی/تخصصی

ارجاع به اطلاعات فنی و نتایج پژوهش های علمی آزمایشگاهی به منظور حمایت از اداعای تبلیغاتی

نمایش استفاده

به تصویر کشیدن ویژگی های کلیدی محصول از طریق نمایش استفاده محصول

مقایسه

به تصویر کشیدن مزیت خاص یک برند نسبت به رقبا

تصدیق

شخصی بر اساس تجربه ای که از یک محصول داشته به تصدیق و بیان مزایای استفاده از آن می پردازد

پویا نمایی

نمایش از صحنه های پویا نمایی، کارتون و یا عروسک

شخصیت نمادین

ایجاد یک شخصیت نمادین که قادر به ارسال پیام تبلیغ است و محصول شرکت با این شخصیت شناخته خواهد شد.

مقطعی از یک زندگی

 نمایش یک مشکل محتمل در زندگی روزانه و سپس چگونگی حل مشکل توسط محصول

رویا پردازی

خلق شرایطی رویایی که کالا یا خدمت مورد نظر عنصر مرکز آن است

نمایش حل مشکل

بیان داستانی کوتاه و مهیج از چگونگی حل یک مشکل بر اثر استفاده از محصول

طنز

بیان طنز گونه از جاذبه های طنز ویا سایر جاذبه ها

تبلیغات پنهان در تبلیغات چیست ؟

معمولا مخاطب در برابر ارسال پیام های منتشر شده از رسانه های تجاری مقاومت می کنند و اگر ارسال پیام به شیوه مستقیم باشد این مقاومت بیشتر است برای کاهش مقاومت و افزایش اثربخشی تبلیغات روشی به نام تبلیغات جایگذاری شده(Embedded Ads) به وجود آمد.

نامهای دیگر این تبلیغات جایگذاری محصول و تبلیغات پنهان است تبلیغات جایگذاری شده در درون کتاب ها رمان شعر و ادبیات و هنر و هر نوع ابزار ارتباطی انسان قابل ارائه است اما به دلیل گسترش نوع خاصی از تبلیغات پنهان که به تبلیغات درون فیلم ای معروف است کاربرد این نوع تبلیغ تنها به تبلیغات بازرگانی و انتفاعی منحصر نیست و سازمان های دولتی غیرانتفاعی نیز می توانند از این نوع تبلیغ در راستای اهداف فراگیر خود استفاده نمایند ترویج فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی پیشگیری از استعمال دخانیات و در فیلم و برنامه‌های تلویزیونی به صورت غیر مستقیم قابل اجراست.

تاریخچه تبلیغات درون فیلمی از زمان اختراع صنعت سینما و تصاویر متحرک قابل تصور است و عقیده برخی محققین به صورت مشخص تبلیغات درون فیلمی از دهه ۱۹۳۰ آغاز شد. در آن دوران شرکت‌های سیگارسازی آمریکایی با پرداخت پول به فیلمسازان تلاش می‌کردند تا برند های خود را در فیلم های سینمایی تبلیغ نمایند. البته تبلیغات پنهان و محصولات جایگذاری شده قدمت طولانی تری دارند در رمان دور دنیا در هشتاد روز ژول ورن به تبلیغ برخی محصولات و شرکت ها می پردازد .صنعت تبلیغات درون فیلمی تا اواسط دهه ۱۹۸۰ به صورت ساختار نیافته بخشی از هالیوود بود اولین تبلیغ در اون فیلمی در دنیای تصاویر متحرک در بهار ۱۸۹۶ رخ داد در آن زمان برادران لومیر برای پخش فیلم های خود با یک تاجر سوئیسی به نام فرانکویس هنری سی کلارک قرارداد بستند. در همان زمان این تاجر با یک تولیدکننده انگلیسی صابون به نام برادران لور قرارداد داشت در یکی از فیلمها برادران لومیر نوعی صابون به نام سان لایت به عنوان محصول برتر شرکت برادران لور تبلیغ شد.

تبلیغ درون فیلمی از نظر راسل و بلچ عبارت است:

از یکپارچه سازی هدفمند برند در یک وسیله سرگرمی. تبلیغات درون فیلمی در حقیقت ترکیب دو بعد مهم و گسترده زندگی بشری یعنی هنر و تجارت است و سبب حذف مرزهای بین تبلیغات و سرگرمی شده و از این رو به عنوان نوعی تبلیغ دوگانه خوانده می شود.

مزایا و معایب تبلیغات درون فیلمی

 

مزایایی تبلیغات درون فیلمیمعایب تبلیغات درون فیلمی

افزایش اثربخشی تبلیغ

بدبینی نسبت به اطلاعات

هزینه کمتر

کاهش رقابت عادلانه

ماندگاری برند در ذهن مردم

تغییر فرهنگ

پیشگیری از نگرش متفی نسبت به برند

کمک به تقویت صنعت فیلم سازی

 

ویژگی شعار تبلیغات چیست

مدت زمان مدیدی است که شعارهای تبلیغاتی به عنوان یک رکن اساسی در مبارزه های تبلیغاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هدف از شعارهای تبلیغات چیست:

تسهیل در به خاطر سپاری برند شرکت توسط مشتریان و اطلاعاتی است که به برند هویت می‌بخشد و برای آن جایگاه سازی می کند.

از آنجا که اغلب موارد، اینکه کدام برند آشنا تراست مبنایی برای انتخاب قرار می گیرد (به خصوص برای کالاهای درگیری پایین)، این اطلاعات برای اجتماعی کردن مشتریان با اهمیت است

ایجاد آگاهی از برند اولین قدم ضروری در سلسله مراتب یادگیری آن است و به همین خاطر برای بسیاری از تولید کنندگان و خرده فروشان آگاهی بخشیدن یکی از اهداف تبلیغاتی اصلی محسوب می‌شود

شعار های تبلیغاتی به همراه نام برند و لوگو سه عامل کلیدی در شناسایی برند هستند.

شعار تبلیغاتی باید دو ویژگی مهم داشته باشد اولا توسط مصرف‌کننده درک و  فهمیده شود ثانیا به آسانی با برندی که معرف آن است مرتبط شود.

چارلز ال ویتر در کتاب تبلیغات خلاق می گوید:

که شعار« …باید مزیتی درباره محصول یا خدمت را بیان نمایدکه لایق و سزوارا تکرار مداوم در تبلیغات و ارزنده به خاطر سپاری برای عموم مردم باشد و به گونه ای عبارت بندی شده باشد که عموم تمایل به خاطر سپاری آن را داشته باشند».

بنابراین فهمیدیم که هدف از شعار تبلیغات چیست

به طور کلی هدف از شعار تبلیغات : جا گذاشتن پیام اصلی برند در ذهن مشتری هدف است.

 

خصوصیات شعار تبلیغاتی مناسب از نظر تیموتی فوستر

ماندگاری در ذهن

رقابتی بودن

به یادآورنده نام برند

بدیع بودن

دارنده مزیت کلیدی

سادگی

متمایز کننده

قابل باور بودن

ایجاد کننده احساس مثبت برای برند

ارائه دهنده برند

بازتاب دهنده شخصیت برند

پرمدعا نبودن

راهبردی بودن

معنادار بودن

قابلیت ایجاد کمپین رقابتی

جالب بودن

ده شعار برتر تبلیغاتی در قرن بیستم

مدیریت تبلیغات

شرکت

شعار

DeBeers

Diamonds are forever

Nike

Just do it

Coca-Cola

The pause that refreshes

Miller Lite

Tastes great, less filling

Avis

We try harder

Maxwell house

Good to the last drop

Wheaties Clairol

Breakfast pf champions Dose she… or does not she?

Morton Salt

When it rains it pours

Wendys

Where is the beef

روابط عمومی

روابط عمومی عبارت است از برقراری روابط غیر شخصی جهت کسب شهرت خوب، ایجاد ذهنیت مثبت و رفع شایعات از طریق رسانه ها بدون پرداخت پول.

ابزار های روابط عمومی

میمانی های سازمانی

روابط اجتماعی

مطبوعات و رسانه ها

گزارش های سالیانه شرکت

سخنرانی ها

انجام امور خیریه و اجتماعی

همایش ها و سمینار ها

 

 

توجه: چندپیامی نباشید!

 

تا اینجا با مفهوم و مبانی اصلی تبلیغات چیست آشنا شده اید… حال به بررسی این سوال می پردازیم که رسانه در تبلیغات چیست ؟

رسانه در تبلیغات چیست

 

آیا رسانه  کلاسیک مرده است؟

با بررسی جدول که سهم هر رسانه را در تبلیغات نشان می دهد، این نکته را نشان می دهد که همچنان سهم بالایی را این رسان های کلاسیک به خود اختصاص داده اند.

 

تبلیغات چیست

 

فیلیپ کاتلر در کتاب جدید خود مفهوم جدیدی را به عنوان بازاریابی نسل چهارم مطرج کرده است که معتقد است وارد عصر چهارم شده ایم، عصر چهارم عصری است که تعامل آنلاین و آفلاین بین شرکت ها و مشتریان ترکیب می شود و نمی توان گفت که بازاریابی سنتی و آفلاین از بین رفته است و هر دو مکمل یکدیگرند.

 

 

 

 

 

تلویزیون

محاسن تلویزیون در تبلیغات چیست

 • امکان استفاده همزمان از صدا ، تصویر و حرکت

 • جاذبه زیاد و تاثیرگذاری بالا

 • پوشش و دسترسی گسترده

 • اعتبار به نسبت بالا

 • گذر سریع آگهی های تلویزیونی

معایب تلویزیون در تبلیغات چیست

 • هزینه زیاد

 • تعدد و ازدحام آگهی ها

 • مخاطبان ناخواسته

 

ممیزی های تلویزیون

 • جوراب رنگ پا برای خانم ها و طلا برای مرد ممنوع است!

 • اسکناس از سمتی که روی آن تصویر امام قرار دارد ممنوع است.

 • نمایش فست فود (پیتزا) در آگهی ها ( اگر تبلیغ خود پیتزا یا خمیر نباشد)ممنوع است.

 • در آگهی های موزیکال ، ملودی غربی ممنوع است.

 • بستن چشم ها برای خانم ها در هنگام بو کردن عطر ممنوع است.

 • نوشیدنی قرمز در لیوان به ویژه در میهمانی ممنوع است.

 • راه رفتن با کفش روی فرش ممنوع است.

 • و …

رسانه های محیطی

 

 • محاسن رسانه های محیطی

 • پوشش بالا

 • اعتبار برای تبلیغ کننده

 • تکرار زیاد

 • انتخاب با توجه به بازار هدف

 • معایب رسانه های محیطی

 • انعطاف پایین

 • عدم همسانی با محیط

 • هزینه های نسبتا زیاد

 • کوتاه بودن پیام

 • عدم استفاده برای مناسبت های خاص

معیارها  و گزینه ها های تصمیم گیری

 

معیارها  و گزینه ها در انتخاب رسانه محیطی

 

ماتریس نهایی تصمیم گیری

 

معیارها  و گزینه ها در انتخاب رسانه محیطی
معیارها  و گزینه ها در انتخاب رسانه محیطی

 

رسانه های دیجیتال برای تبلیغات اینترنتی

محاسن رسانه های دیجیتال در تبلیغات اینترنتی :

 • هدفگذاری برای مخاطبان خاص با کمترین میزان اتلاف پوشش

 • ارتباط تعاملی

 • امکان ارائه به صورت جهانی و ۲۴ ساعته

 • انعطاف بالا و هزینه مطلوب

 • امکان ایجاد فروش مستقیم توسط تبلیغ

 • قابلیت اندازه گیری تبلیغات به صورت دقیق

معایب رسانه های دیجیتال در تبلیغات اینترنتی:

 • ناخواسته بودن برای مخاطب

 • محدود بودن نوع مخاطبین رسانه اینترنت

 • فریب مخاطب به دلیل نبود کنترل در این شیوه تبلیغی

 • عدم استفاده برای مناسبت های خاص

 

تبلیغات مبتنی بر جستجو در تبلیغات اینترنتی

 

در تبلیغات اینترنتی در تبلیغات اینترنتی

 

تبلیغات نمایشی در تبلیغات اینترنتی

 

ناشرین قرارداد دائمی با پلت فرم ها ندارند!

الکسای سایت ها شما را گمراه نکند!

نسبت به ربات ها هوشیار باشید.

 

 

 

 

 

 

 

انواع تبلیغات موبایلی

 • تبلیغات بنری

 • تبلیغات ویدئویی

 • تبلیغات درون برنامه ای

تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی

 

تبلیغات اینترنتی
تبلیغات اینترنتی

 

تبلیغات در ویدئوهای آنلاین

 

تبلیغات اینترنتی
تبلیغات اینترنتی

تبلیغات در محل فروش

 

تبلیغات در محل فروش
تبلیغات در محل فروش

بررسی عدد اینفلوئنسرها

 

بررسی عدد اینفلوئنسرها
بررسی عدد اینفلوئنسرها
بررسی عدد اینفلوئنسرها
بررسی عدد اینفلوئنسرها

 

روش های اثربخشی در تبلیغات چیست ؟

 

 •  آزمون های پاسخ مستقیم

 •  آزمون های ارتباطی

 •  آزمون های روانشناختی

 •  آزمون های جدید در فضای دیجیتال

 

 

با تشکر از پنتازوم