[ad_1]

 ارتباطات دهان به دهان در شبکه های اجتماعی

مردم امروزه به تبلیغات تجاری کمتر اعتنا می کنند و بیشتر به دنبال نظر دیگران درباره محصولات و خدماتی که ما به آنها عرضه می کنیم، هستند. ارتباطات غیررسمی مرتبط با محصولات و خدمات، بر رفتار مصرف کنندگان تأثیری قوی دارد که این تأثیر اغلب بیشتر از پیام های دریافت شده از طریق تبلیغات است.

این روابط غیرشخصی به ارتباطات دهان به دهان معروف است و به طور سنتی بین آشنایان و به روشی رو در رو به اشتراک گذاشته می شود.

همراه با ظهور تکنولوژی های جدید رسانه ای، ماهیت و تأثیر ارتباطات دهان به دهان در محیط های آنلاین اتفاق می افتد که به عنوان  ارتباطات دهان به دهان اینترنتی شناخته شده و محققان در سالهای اخیر به آن توجه زیادی کرده اند
در چند سال گذشته، تعداد کسانی که از اینترنت به منظور خرید کالاها و خدمات استفاده می کنند، به دلیل محبوبیت بالای اینترنت، رو به افزایش است.

مصرفکنندگان نه تنها از وبسایت های خرده فروشی استفاده می کنند، بلکه به منظور ارتباط با سایر مصرف کنندگان، از شبکه های اجتماعی مثل، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، تلگرام و… نیز بهعنوان یک شیوه ارتباطات دهان به دهان بهره می برند. مصرف کنندگان، به طور فزایندهای، برای دستیابی به اطلاعاتی که تصمیم خرید خود را بر اساس آن قرار دهند، به شبکه های اجتماعی گرایش پیدا کرده اند.

۸۰ درصد مصرف کنندگان به توصیه محصول از طرف خانواده و دوستان اعتماد کردند. در مقایسه با پیامهای تبلیغاتی، اطلاعات محصول توصیه شده توسط دوستان، اعضای خانواده یا یک همکار، تأثیر بیشتری در ارزیابی محصول مصرف کنندگان دارد، زیرا این حالت از دریافت اطلاعات بسیار معتبر ادراک می شود

ادبیات پیشین ارتباطات دهان به دهان اینترنتی نشان داده است که همه انواع این ارتباطات به صورت مشابه ایجاد نمی شوند و تأثیر هر یک از آنها با توجه به عواملی مانند منبع و دریافت کننده پیام و ویژگیهای وضعیتی متفاوت است
بر این اساس به منظور استفاده مؤثر از شبکه های اجتماعی در راستای مشارکت در ترویج برندها  در استراتژیهای بازاریابی، فقط ایجاد یک ارتباط دهان به دهان اینترنتی مثبت کافی نیست، بلکه شرایط و عواملی که از طریق آن مصرفکنندگان یا کاربران این گونه ارتباطات را می پذیرند و آن را با دیگران به اشتراک می گذارند، نیز بسیار مهم است.

برندها در شبکه های اجتماعی خواهان آن هستند که مصرف کنندگان آنها را دنبال یا لایک کنند. به همین دلیل برای افزایش درگیری یا مشارکت مصرف کنندگان، از روش های مختلفی استفاده می کنند. با این حال، همه مصرف کنندگان برای این نوع مشارکت از انگیزه های یکسان یا کافی برخوردار نیستند. برخی برای کمک به هم نوعان خود مطالب مربوط به برند را به اشتراک می گذارند، برخی دیگر برای بالا بردن وجهه اجتماعی خود به فعالیت در شبکه های اجتماعی می پردازند و … با توجه به این موضوع، بازاریابان باید انگیزه های مختلف مصرف کنندگان خود را برای مشارکت در ارتباطات دهان به دهان در شبکه های اجتماعی بررسی کنند و با بخش بندی آنها، بخشهای مختلف کاربران و هواداران خود را برای طراحی استراتژی های تبلیغاتی خود شناسایی کنند.

ادبیات پیشین ارتباطات دهان به دهان اینترنتی نشان داده است که همه انواع این ارتباطات به صورت مشابه ایجاد نمی شوند و تأثیر هر یک از آنها بسته به عوامل متعدد از جمله منبع، دریافت کننده، پیام و ویژگی های وضعیتی متفاوت است.

بر این اساس به منظور استفاده مؤثر از شبکه های اجتماعی، فقط یک ارتباط دهان به دهان اینترنتی مثبت کافی نیست، بلکه شرایط و عواملی که از طریق آن مصرف کنندگان یا کاربران این گونه ارتباطات را می پذیرند و آن را با دیگران به اشتراک میگذارند، نیز بسیار مهم است.
با وجود اینکه محققان در پلتفرم های مختلف آنلاین از جمله بررسی های آنلاین مصرف کننده و از دیدگاههای مختلفی از جمله بازاریابی روانشناسی، به بررسی ارتباطات دهان به دهان پرداخته اند، تحقیقات اندکی در رابطه با ارتباطات دهان به دهان اینترنتی در حوزه شبکه های اجتماعی انجام گرفته است.

 ارتباطات دهان به دهان در شبکه های اجتماعی
ارتباطات دهان به دهان در شبکه های اجتماعی

مشارکت در ارتباطات دهان به دهان اینترنتی در شبکه های اجتماعی

ارتباطات دهان به دهان هنگامی به وقوع می پیوندد که مصرف کنندگان تجارب و نظرهای خود را در خصوص محصولات، خدمات یا برندها با سایر افراد به اشتراک می گذارند و شامل توصیه به دیگران برای خرید یا عدم خرید یک محصول یا خدمت خاص یا انتقال یک بیان مثبت، منفی یا بیطرفانه در خصوص یک پیشنهاد است
ارتباطات دهان به دهان اینترنتیبه فرایند تبادل پویا و مستمر اطلاعات میان مصرف کنندگان بالقوه، حقیقی یا پیشین، در خصوص محصول، خدمت، برند، یا شرکت گفته می شود که از طریق اینترنت در دسترس گروه بسیاری از افراد و سازمانها  قرار دارد  ارتباطات دهان به دهان اینترنتی می تواند در محیط های مختلفی رخ دهد. مصرف کنندگان میتوانند نظرهای خود را پست بگذارند یا محصولات مختلف را بلاگ ها، انجمن ها و… بررسی کنند.

مشتریان ممکن است با یک برند یا انجمن آن به منظور ایجاد شبکه های اجتماعی، پیدا کردن احساس تعلق یا ایجاد یک هویت برند مشترک درگیر شوند. این درگیری با برندها نیز ممکن است از لحاظ ارزش، به صورت مثبت یا منفی باشد. درگیری مثبت به فعالیتهای شناختی، عاطفی و رفتاری مثبت مرتبط با برند طی یا مرتبط با تعاملات برند و مصرف کننده گفته میشود. در حالی که درگیری منفی مصرف کنندگان، به عنوان تفکرات، احساسات و رفتارهای نامطلوب در رابطه با برند طی تعامالت مصرف کننده با آن تعریف شده است

مشارکت  کاربران در ارتباطات دهان به دهان اینترنتی در شبکه های اجتماعی از سه دیدگاه  نظر دادن، جستوجوی نظرها، ارسال نظرها، قابل بررسی و سنجش است.

مصرفکنندگان دارای رفتار جستوجوی نظرها، به جستوجوی اطلاعات و توصیه ها از جانب دیگران هنگام تصمیم گیری های خرید تمایل دارند.
از طرفی دیگر، افرادی که از سطح بالای  رفتار نظردهی برخوردار هستند، به عنوان رهبران عقیده مشهور بوده و ممکن است تأثیر عمیقی بر نگرش و رفتار دیگران داشته باشند

در نهایت، ارسال نظرها، شامل ارسال اطلاعات و تجربیات محصول یا خدمت در شبکه های اجتماعی می شود. ارسال پیام یا رفتار پاس دادن فعالیت مهم برای ارتباطات دهان به دهان اینترنتی محسوب می شود.

انگیزه های اجتماعی مشارکت در ارتباطات دهان به دهان در شبکه های اجتماعی

انگیزه ها به طور معناداری رفتار کاربران را شکل می دهند، بنابراین برای توصیف اینکه چرا کاربران درگیر رفتارهای دهان به دهان میشوند، بسیار سودمند هستند
خاصیت و ماهیت وجودی شبکه های اجتماعی بر اساس مشارکت بنا نهاده شده است. به طوری که اگر شبکه های اجتماعی نتوانند کاربران را به مشارکت یا درگیری تشویق کنند هیچگونه کارکردی نخواهند داشت. دانستن انگیزه های مشارکت و اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، برای بازاریابان بسیار مفید است تا بتوانند از آن در تصمیم های استراتژیک بازاریابی استفاده کنند.

اگرچه مطالعات اندکی به بررسی و شناسایی اینکه چه انگیزه هایی مصرف کنندگان را به مشارکت در تولید محتوای برندها در شبکه های اجتماعی تشویق کرده است، پرداخته اند، اما در سالهای اخیر این موضوع در حوزه اثربخشی ارتباطات دهان به دهان اینترنتی در شبکه های اجتماعی مطرح شده و توجه محققان را به خود جلب کرده است.
مطالعات نشان داده که قابلیتهای تجارت اجتماعی از طریق رسانه های اجتماعی بر نگرش مشتریان به خرید تأثیرگذار است

 

انگیزه های اجتماعی مؤثر بر مشارکت در ارتباطات دهان به دهان در شبکه های اجتماعی

شدت رابطه: شدت رابطه به قدرت پیوند بین اعضای یک شبکه اشاره دارد. پیوندهای اجتماعی میتواند به دو دسته قوی و ضعیف تقسیم شود. به نقل از پیگ و کرانک پیوندهای قوی، از قبیل خانواده و دوستان، شامل روابط قویتر و

نزدیکتر موجود در شبکه های شخصی افراد است که میتواند حمایت های اساسی و احساسی را فراهم کنند.

از سوی دیگر، پیوندهای ضعیف، اغلب در میان روابط اجتماعی ضعیف تر و کمتر شخصی شده است که از مجموعه گستردهای از آشنایان و همکاران تشکیل شده که به دنبال یافتن اطلاعات درباره موضوعات متنوع هستند شباهت: بر اساس عقیده روجرز و هومیک شباهت، به میزان تجانس یا شباهت افرادی که با یکدیگر تعامل دارند در برخی جنبه های خاص، اشاره دارد. روابط بین فردی به احتمال زیاد بین افرادی رخ میدهد که به یکدیگر شبیه هستند
شباهت با سایر کاربران بر شکل گیری تعاملات فرا اجتماعی در شبکه اجتماعی اینستاگرام تأثیر مثبتی دارد.

اعتماد: بر اساس نظر ریدینگز، گفن و آرینز اعتماد برای پرورش سطح مشارکت و رفتار به اشتراک گذاری اطلاعات در جوامع آنلاین عنصری ضروری محسوب میشود  

اعتماد را به عنوان تمایل به اتکا به شریک مبادله که فرد نسبت به آن اطمینان دارد، تعریف کرده اند 

تأثیرات بین فردی: بیردن دو بعد تأثیرات بین فردی شامل تأثیر هنجاری را شناسایی کرده اند. تأثیر هنجاری یک نوع تأثیر اجتماعی است که از طریق آن افراد رفتار خود را مطابق با انتظارات دیگران تغییر می دهند. تأثیر اطلاعاتی را اغلب افرادی تجربه می کنند که با شرایط غیرقابل اطمینان روبه رو می شوند، زیرا مردم برای مشاهده افکار و رفتارهای سایر مردم تلاش کمی می کنند و عقاید و نظرهای دیگران را به عنوان  راهنمای شخصی اتخاذ میکنند مزایای اجتماعی: مصرف کنندگان از طریق ابراز نظرها و عقاید خود به عضوی از جامعه مجازی تبدیل میشوند. آنها به منظور مشارکت و تبدیل شدن به جزئی از جامعه مجازی درگیر رفتارهای دهان به دهان اینترنتی می شوند. یک فرد می تواند نظرهای خود را روی پلتفرم های آنلاین ثبت کند، زیرا این رفتار مشارکت و حضور وی را در جامعه نشان می دهد
و او را قادر می سازد به مزایای اجتماعی از طریق عضویت در چنین جوامعی دست یابد مقایسه اجتماعی: مقایسه اجتماعی به مقایسه توانایی ها و عقاید افراد در تعاملات و ارتباطات خود با دیگران اشاره دارد.
 بر اساس عقیده فستینگر این نیاز وقتی قوی باشد یعنی افراد توانایی ها و عقاید خود را بهطور دائم با دیگران مقایسه می کنند و وقتی که افراد با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند یا درباره افراد دیگر فکر میکنند، ظهور میکند   خود ابرازی: خودنمایی به میزانی که طرفین رابطه ارتباطات دهان به دهان را برای بیان اطلاعاتی مثل احساسات و هویت فردی و اجتماعی خود مناسب میبینند، اطلاق می شود. در شبکه های اجتماعی ابزارهای خودنمایی مثل پست گذاشن پیام ها و عکس ها روی پروفایل خود، می تواند دیگران را به ابراز خود در پاسخ به پست ها و عکس های گذاشته شده توسط اشخاص تشویق کند، که در نتیجه، شخص اول را تشویق به ابراز هرچه بیشتر خود می کند و به همین ترتیب شخص دوم، سوم و….  نیاز به تعلق: بومیستر و لیری نیاز به تعلق را نیاز به ایجاد و حفظ نوعی از روابط میان فردی با دیگران تعریف کرده اند. کاربران به شبکه های اجتماعی می پیوندند تا با دیگران ارتباط برقرار کنند و به طور منظم در این شبکه ها برای برطرف کردن این نیاز خود مشارکت می کنند. نیاز به تعلق به طور خاص بر همه انواع رفتارهای دهان به دهان اینترنتی در شبکه های اجتماعی تأثیر می گذارد  

 

دسته بندی مخاطبین با توجه به ارتباطات دهان به دهان در شبکه های اجتماعی

 

بخش نخست (کم انگیزه های اجتماعی فعال)

این بخش بزرگترین بخش از کاربران شبکه های اجتماعی را تشکیل می دهد. بهطوری که بیش از نیمی از کاربران شبکه های اجتماعی  را در خود جای داده است. به طور نسبی فراوانی خانم ها در این بخش بیش از آقایان بوده است. بیشتر کاربران این بخش در رده سنی جوان (۱۰ تا ۱۳ سال) قرار دارند. از نظر سطح درآمدی، کاربران این بخش از سطح درآمد به نسبت پایینی برخوردارند (زیر۳۰۰ هزار تومان). بیشتر آنها مجرد و دانشجو هستند.
به طور کلی انگیزه های اجتماعی، انگیزه های غالب این دسته از کاربران نبوده است. این به آن معنا نیست که این بخش اصالً تحت تأثیر انگیزه های اجتماعی نیست، بلکه کاربران این بخش به طیف نسبتاً گستردهای از انگیزه های اجتماعی رفتار می کنند و فقط به یک نوع انگیزه محدود نیستند.

به بیانی دیگر، انگیزه های اجتماعی مختلفی کاربران و مصرف کنندگان آنلاینی که این بخش را پوشش می دهند، را به انجام رفتارهای دهان به دهان اینترنتی در شبکه های اجتماعی تحریک می کند. انگیزه های اجتماعی که بیشترین تأثیر را بر این بخش از کاربران می گذارند به ترتیب، انگیزه تأثیر اطلاعاتی یکی از انگیزه های مرتبط با تأثیرات بین فردی است، انگیزه به اشتراک گذاری اطلاعات
اجتماعی، انگیزه شدت رابطه و انگیزه مقایسه اجتماعی هست.

بخش دوم (با انگیزه های اجتماعی فعال)

بر اساس فراوانی نسبی، این بخش دومین بخش از کاربران شبکه های اجتماعی بوده است که شامل ۵۱ درصد از کاربران
شبکه های اجتماعی می شود.

بیش از ۵۰ درصد کل اعضای این بخش را آقایان تشکیل داده اند. بیشتر کاربران این بخش را افراد  آنان بیش
از۵ ساعت از وقت خود را در شبکههای اجتماعی صرف میکنند. انگیزه های اجتماعی در میان اعضای این بخش نقش پررنگ تری دارد. انگیزه های مشخص کاربران در این بخش  به ترتیب، تأثیر اطلاعاتی، نگیزه به اشتراک گذاری اطلاعات اجتماعی، شدت رابطه، مقایسه اجتماعی و نیاز به تعلق است.

بخش سوم (با انگیزه های اجتماعی غیرفعال)

به طور نسبی بخش سوم کوچک ترین بخش از کاربران شبکه های اجتماعی را شکل می دهد (۱۵ درصد). تراکم آقایان (۸۶ درصد) در این بخش بیشتر از خانم ها است. بیشترین اعضای فعال این بخش از نظر سن، بین ۳۰ تا ۳۹ سال هستند. همچنین بیشترین اعضای این بخش، متأهل، کارمند بخش دولتی و بخش خصوصی هستند و نسبت به دو بخش دیگر از سطح درآمدی به نسبت بالاتر  و سطح تحصیلات کارشناسی ارشد برخوردارند. به علاوه، اعضای این بخش روزانه بین ۱ تا ۳ ساعت از وقت خود را در شبکه های اجتماعی می گذرانند که در مقایسه با سایر بخش ها، کمترین میزان فعالیت در شبکه های اجتماعی را این بخش دارند.

به طور نسبی، انگیزه های اجتماعی شاخص این بخش از بازار را می توان به ترتیب، انگیزه تأثیر اطلاعاتی، شدت رابطه، مقایسه اجتماعی نیاز به تعلق و مزایای اجتماعی است.

نتیجه گیری و پیشنهادهای کاربردی متناسب با هر یک از خوشه ها و انگیزه ها

مدیران و فعالان تبلیغات در شبکه های اجتماعی می بایست ارتباطات دهان به دهان را به عنوان بخش مهمی از تعاملات اجتماعی در نظر بگیرند، اگر چه محتوای پیام های دهان به دهان اغلب در ارتباط با برندها است اما واقعیت این است که این نوع ارتباطات بیشتر تحت تأثیر انگیزه های مختلف مصرف کنندگان ظهور پیدا می کند و انتشار می یابد.

این نوع رفتار نشان میدهد که استراتژی های ارتباطی می بایست به سمتی توسعه پیدا کند که انگیزه های مصرف کنندگان از مشارکت در در ارتباطات دهان به دهان در شبکه های اجتماعی را شناسایی کرده و از این طریق احتمال خرید آنها را افزایش دهد. در این بخش سعی شده است متناسب با هر یک از بخش های شناسایی شده، به ارائه پیشنهادهای کاربردی بر اساس راهبردهای بازاریابی، به صاحبان کسب و کارهای آنلاین و فعالان تبلیغات دهان به دهان اینترنتی در شبکه های اجتماعی پرداخته شود.

شایان ذکر است به منظور تأیید بیشتر و ارائه پیشنهادهای بهتر و کاربردی تر، به یافته های پژوهش های گذشته نیز اشاره شده است. 

بخش نخست

این بخش به دلیل بزرگی می تواند به عنوان یک بخش بالقوه مورد توجه بازاریابان قرار گیرد. اما تفاوت قابل ملاحظه این بخش با سایر بخش ها، این است که این بخش از کاربران زمان نسبتا زیادی را به فعالیت در شبکه های اجتماعی اختصاص میدهند ولی نسبت به دو بخش دیگر، کمتر تحت تأثیر انگیزه های اجتماعی هستند. به بیانی دیگر انگیزه های اجتماعی در این بخش نسبتا غیر فعال هستند. بنابراین توصیه می شود بازاریابان با توجه به بزرگ بودن نسبی این بخش نسبت به سایر بخش ها، انگیزه های مؤثر بر این بخش را در نظر بگیرند و آنها را فعال کنند.

بخش دوم

تفاوت هایی که در سطح انگیزه های اجتماعی در میان بخش دوم با بخش اول مشاهده می شود، تقریبا چشمگیر است و نمی شود آن را نادیده گرفت. یکی از مهمترین تفاوت ها در این زمینه شدت تأثیر انگیزه های اجتماعی روی کاربران این بخش است، به بیانی دیگر کاربران این بخش از انگیزه های اجتماعی قوی تری برای مشارکت در ارتباطات دهان به دهان در مقایسه با سایر بخش ها برخوردار هستند. لازم به توضیح است که بخش اول و دوم از لحاظ شدت تأثیر نوع انگیزههای اجتماعی، تقریبا به یکدیگر شبیه هستند.

به طور مثال انگیزه تأثیر اطلاعاتی، انگیزه غالب اجتماعی این دو بخش است. ولی تفاوت مهم بین این دو بخش تأثیر بیشتر انگیزه های اجتماعی روی بخش دوم است و کاربران این بخش بیشتر از کاربران بخش اول، مستعد تأثیر پذیری از انگیزه های اجتماعی هستند.

بنابراین به بازاریابان توصیه می شود این بخش را به عنوان بخشی پرانگیزه برای ایجاد ارتباط و تشویق آنها به برقراری ارتباطات دهان به دهان در نظر بگیرند. از این رو، باید کسانی که در شبکه های اجتماعی قصد تبلیغ محصولات خود را دارند، بدانند که این بخش از کاربران شبکه های اجتماعی مایل به دریافت پیام های دهان به دهان هستند و برای فعال کردن این انگیزه در اعضای این بخش، می بایست اطلاعات محصول مد نظر را به طور کامل و جامع به آنها ارائه کنند تا بتوانند از طریق به اشتراک گذاری آن با افراد متخصص بررسی های بیشتری داشته باشند.

به نظر می رسد بخش مهمی از اوقات کاربران در شبکه های اجتماعی مختلف، به خصوص شبکه های اجتماعی که قابلیت انتشار پیام های چندرسانه ای را نیز دارند، مانند اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک، به انتشار اطلاعات  اجتماعی اختصاص یافته است.

شرکت ها و برندهایی که قصد هدف گیری این بخش از کاربران را دارند باید بدانند که انگیزه انتشار اطلاعات اجتماعی، انگیزه ای قوی و منفی است و ممکن است پیامدهای منفی بسیاری را علیه شرکت با برند ایجاد کند، بنابراین، بازاریابان و برنامه ریزان تبلیغاتی می بایست کاربران این بخش را از تولید پیام های دهان به دهان منفی منصرف کنند، از این رو، پیام ها و کمپین هایی که این نوع انگیزه را هدف قرار می دهد باید چنین مضمون هایی داشته باشد: «افراد متفاوت هستند، هر کس انتخاب های خود را می کند، نیازهای شما متفاوت از دیگران است و کمک به آنها ممکن است به نفع آنها نباشد»

این بخش به دلیل ملاحظات مقایسه اجتماعی، که ممکن است اطلاعات نادرستی در خصوص یک محصول یا برند به دیگران ارائه دهند، دارای انگیزه مقایسه اجتماعی بالاتر از متوسط است. بنابراین به مدیران و بازاریابان توصیه می شود کمپین هایی را ایجاد کنند که این بخش را به انتشار پیام های دهان به دهان مثبت تشویق کند و از انتشار اطلاعات منفی در خصوص محصول برحذر دارد.

کمپین هایی که می تواند انگیزه مقایسه اجتماعی کاربران را برای تولید پیام های دهان به دهان مثبت هدف گیرد، می تواند چنین مضامینی داشته باشد: ۱- به دیگران نگاه کنید که چگونه از زندگی خود راضی هستند، شما نیز به آنها نشان دهید که بهترین انتخاب را داشته اند. ۲- تصاویر و ویدیوهایی را خلق کنند و در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند که نشان دهد افراد در زندگی واقعی خود از خرید محصولات برند، راضی هستند و زندگی راحت و خوبی را برای خود با خرید این محصولات ایجاد کرده اند. ۳- تفکرات و نظریات آنها را در خصوص محصول مد نظر ضبط کرده و به دیگران نشان دهند و ۴- نشان دهند که چگونه برند آنها در مقایسه با سایر برندها زندگی مصرف کنندگان را راحت تر کرده است.

انگیزه نیاز به تعلق این بخش نیز بالا است. مصرف کنندگانی که انگیزه قوی نیاز به تعلق دارند، به دلیل تمایل بالایی که به برقراری ارتباط و نیاز به تعلق دارند، به احتمال زیاد اطلاعات محصول را با دیگران به اشتراک می گذارند، بنابراین بازاریابان می توانند کمپین ها و کانال های اجتماعی طراحی کنند تا مصرف کنندگان نظرها و بررسی های خود در رابطه با محصولات را در آنجا و در حضور گسترده دیگران، به اشتراک بگذارند و با استفاده از مفاهیم بازاریابی اجتماعی از جمله  مسئولیت پذیری اجتماعی، حفظ محیط زیست و سلامت جامعه، کمپین هایی طراحی کنند و آنها را به مشارکت در این زمینه تشویق کرده و اپلیکیشن ها و پلتفرم های آنلاینی به شکل یک شبکه اجتماعی از مصرف کنندگان و هواداران برند خود طراحی کنند تا مصرف کنندگان بتوانند در آنجا پروفایل خود را ایجاد کرده، با سایر مصرف کنندگان ارتباط برقرار کنند، از نظرهای دیگران در خصوص محصول بهره مند شوند و خود نیز در رابطه با محصولات و خدمات نظر دهند.

بخش سوم

مهم ترین ویژگی این بخش این است که به دلیل شاغل بودن و سطح سنی بالاتر، به فعالیت در شبکه های اجتماعی وقت کمتری اختصاص می دهند، این بخش از انگیزه های اجتماعی متنوعی برای مشارکت در ارتباطات دهان به دهان برخوردارند، ولی مسئله مهم این بخش، فعالیت اندک آنها در شبکه های اجتماعی است. بنابراین برای تشویق به فعالیت در شبکه های اجتماعی و همچنین مشاهده صفحه اجتماعی محصول با برند خود، می توان هنگام خرید محصولات شرکت با برند، آدرس صفحه یا کانال شبکه اجتماعی شرکت را در اختیار آنها قرار داد و از مزایای عضو شدن در آن برای آنها سخن گفت، با انگیزه های آنها را شناخت و با توجه به آن، برای آنان محتوا تولید کرد.

انگیزه های شباهت، اعتماد، تأثیر هنجاری انگیزه های اجتماعی هستند که در این بخش نسبت به سایر بخش ها، نمره بالاتری داشتند. این بخش با کسانی که در رفتار، عقیده یا موقعیت اجتماعی شبیه آنها هستند ارتباط بهتری برقرار کرده و به آنها بیشتر اعتماد می کند. بنابراین بازاریابان می بایست آنها را از طریق افرادی که عقاید و رفتارها و جریان فکری مشابه دارند، به مشارکت در ارتباطات دهان به دهان دعوت کنند. اعضای این بخش در فرایند تصمیم گیری خرید خود بیشتر از سایرین محصولاتی را، که دیگران تأیید کردهاند، می خرند. از این رو، میتوان از تأیید کنندگان مشهور یکی از راه کارهای مناسب ترویج محصولات و برندها برای این بخش استفاده کرد.

[ad_2]