تبلیغات تعدادی از برند ها در ماه رمضان

۱- McDonald’s

تبلیغات ماه رمضان

 

در این تبلیغ مک دونالدز، سیب زمینی سرخ شده مانند دو دست در حال دعا کردن است.

 

۲- Nivea

در این تبلیغ نیوا درب ظرف طوری قرار داده شده شبیه هلال ماه مبارک رمضان است.

۳-Burger King

تبلیغات ماه رمضان
 

برگر کینگ هلال ماه مبارک رمضان را با روش خود نشان می دهد. به طور کلی رمضان فرصتی است برای تبلیغات کسب و کار های خوراکی

 

۴- Spicy Village Restaurant

تبلیغات ماه رمضان

 

 

مثل تبلیغ مک دونالدز به جای سیب زمینی سرخ شده، دوتا چنگال جای دست در حال دعا کردن هستند.

 

۵- Oreo

تبلیغات ماه رمضان

 

کوکی را شبیه به چراغ عربی در آورده اند که حال و هوای ماه رمضان بگیرد.

 

۶- Volkswagen

تبلیغات ماه رمضان

همانطور که می بینیم، هلال ماه مبارک رمضان در این تبلیغات بسیار حیاتی است. فولکس واگن همچنین تلاش می کند همین کار را انجام دهد در حالی که هلال ماه جاده را روشن کرده است، ماشین از طریق آن راحتتر حرکت می کند. احتمالا منظورش اینه که در ماه رمضان مسیر زندگی افراد به دلیل حضور بیشتر خداوند وبار معنوی آن، روشن تر خواهد بود.

 

۷- Crystal Frying Oil

تبلیغات ماه رمضان

در این تبلیغ ماه رمضان هم مثل دیگر برند های خوراکی، از خوراکی برای نشان دادن هلال ماه استفاده شده است.

 

۸- Oasis

تبلیغات ماه رمضان

شیشه های آب را شبیه به مسجد در آوردند….

۹- Corbani) Dentistry)

تبلیغ ماه رمضان

 
 
این کلینیک دندان ها هلال ماه رمضان را نشان می دهد، اما بیشتر شبیه لبخند هالیوود است تا رمضان…