طراحی سایت شرکت ساختمانی بتون دکور

بتون دکور در مازندران از سال ۸۷ و با انجام پروژه هایی از قبیل اببندی و مقاوم سازی، کف سازی صنعتی رنگی بتنی و بتن دکوراتیو، کاشت میلگرد مقاوم سازی در سطح کشور شروع به کار کرد. از رزومه کاری بتون دکور می توان از بسیاری از شهرکها، ادارات نظامی و شهر تازه تأسیس پرند، […]