طراحی سایت شرکت ایزوگام خنجوکستان

شرکت ایزوگام خنجوکستان در سال ۱۳۹۵ با نام ثبتی خنجوک تاسیس شد که بعدها در سال ۱۳۹۸ نام خود را به ایزوگام خنجوکستان تغییر داد. هدف اولیه شرکت تولید عایق های رطوبتی بود که بعدها با استفاده از ظرفیت های داخلی مجموعه و کسب موفقیت در عرصه تولید و فروش، برآن شد تا مهم ترین […]