طراحی سایت سامانه تبلیغات صنعت ساختمان چینه دکور

چینه دکور با هدف ایجاد بستری مناسب جهت تبلیغات کسب و کارهای مربوط به ساختمان و شناساندن آن به مشتریان شروع به فعالیت نموده است. صفحات طراحی شده صفحه اصلی، صفحه آگهی، صفحه دسته بندی، صفحه ثبت آگهی ، صفحه حرفه ای پروفایل کاربر و صفحات وبلاگ به صورت اختصاصی ویژگی های کلیدی هاست پایدار […]